Microsoft Viva i Copilot – większe możliwości dla pracowników

Nowoczesne środowisko pracy – priorytety na 2024 rok 

Pojawienie się sztucznej inteligencji zrewolucjonizowało podejście do prowadzenia biznesu. A ta rewolucja pociąga za sobą nieodzowną modernizację miejsc pracy. Aby firmy mogły się rozwijać w 2024 roku, powinny skupić się na dwóch obszarach: 

 • Zwiększenie produktywności: firmy muszą zmodernizować swoją komunikację. Ale to nie wszystko – jednocześnie muszą chronić punkty końcowe, aplikacje i tożsamości swoich użytkowników. Zaawansowany poziom zabezpieczeń jest zatem priorytetem, aby modernizacja się powiodła. 
 • Zwiększenie wydajności: organizacje z wysokimi wynikami to te, które utrzymują zaangażowanie i chęć do pracy swoich pracowników. Aby zwiększyć odporność firmy, najlepiej zastosować podejście oparte na danych, które pozwala mierzyć, oceniać i podejmować świadome decyzje i działania. 

Aby osiągnąć oba cele, organizacje muszą zacząć korzystać ze sztucznej inteligencji i automatyzacji. Nowy sposób pracy oparty na AI zmienia zarówno produktywność, jak i wydajność, przenosząc pracę i zaangażowanie na wyższy poziom. Obok automatyzacji procesów sztuczna inteligencja to najskuteczniejszy sposób na ulepszenie – i zmodernizowanie – miejsca pracy. 

Inteligentniejsze miejsce pracy 

Jakie są więc sposoby na to, żeby zmodernizować miejsca pracy? Microsoft oferuje szeroką gamę technologii opartych na sztucznej inteligencji, które wprowadzają automatyzację i innowacje do biur na całym świecie. Poniżej znajdują się najważniejsze z nich. W tej publikacji chcemy się skupić na jednym z nich – Microsoft Viva.  

Microsoft Viva – statystyki  

Zmotywowani, zaangażowani i chętni do (współ)pracy pracownicy mają kluczowe znaczenie dla wzrostu wydajności firmy. A właśnie tacy stają się, korzystając z Microsoft Viva. Przypatrzmy się statystykom1. Od początku swojego istnienia Viva: 

 • Skróciła czas onboardingu o 50% 
 • Zwiększyła produktywność pracowników (skracając o 75% czas wyszukiwania informacji) 
 • Zmniejszyła retencję pracowników o 20% 

Większe możliwości pracowników z Microsoft Viva 

Głównym celem Microsoft Viva jest zwiększenie produktywności pracowników. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest wysłuchanie ich potrzeb, a przy zbieraniu feedbacku, dla menadżerów nieocenione są funkcjonalności Viva Goals. Niedawno wprowadzone na rynek rozwiązanie służy do wyznaczania celów i OKRów w zespołach. Pozwala nie tylko zachować ciągły przepływ informacji zwrotnych, ale także ułatwia pracę poprzez przejrzyste i skuteczne wyznaczanie celów. 

Nowe, zaawansowane integracje z Viva Goals przenoszą produktywność na wyższy poziom. Obejmują one: 

 • Ulepszoną aplikację Microsoft Teams (do współpracy nad OKRami w zespołach) 
 • Rozszerzenie w Azure DevOps umożliwiające dokończenie elementów pracy 
 • Integrację ze zbiorami danych Power BI w celu śledzenia KPI i kluczowych wyników 
 • Automatyczne aktualizacje zarządzania projektami za pośrednictwem Microsoft Planner i Microsoft Project 

Modernizacja współpracy wewnętrznej i połączeń 

Przejście na hybrydowy model pracy zwiększyło produktywność, ale dla 68% liderów stworzyło także wyzwanie dla spójności zespołów. Aby ją odbudować, liderzy potrzebują narzędzi umożliwiających bardziej spójną komunikację i stały kontakt – niezależnie od tego, jak i gdzie pracują ich pracownicy. Dzięki Microsoft Viva pracownicy są na bieżąco, a menadżerowie mają wpływ na to, że czują się bardziej obecni oraz zaangażowani w codzienne zadania. 

A dzięki nowo wprowadzonej funkcjonalności Viva – Leadership Concern w Viva Engage – zespoły i pracownicy pracuję wydajniej i lepiej, nawet gdy znajdują się w rozproszonych społecznościach cyfrowych, uczestniczą w wirtualnych wydarzeniach itp. 

Ta domyślna funkcjonalność daje menadżerom przestrzeń do otwartego dialogu i zachęca do przekazywania feedbacku w zespołach poprzez wiadomości, wydarzenia czy ankiety. Bardzo pomocna jest także pomocą możliwość wykorzystania pulpitów do badania wskaźników czy nastawień pracowników oraz możliwość budowania i uruchamiania działań pracowniczych z jednego miejsca. Nowocześnie i intuicyjnie zarazem.  

Co nas czeka – Copilot w Viva apps 

Dla liderów biznesu i IT, którzy chcą zmodernizować swoje miejsce pracy za pomocą sztucznej inteligencji lub planują przygotować się do wykorzystywania sztucznej inteligencji w pracy na co dzień – nadchodzi Microsoft Copilot dla platformy Viva. Oparta na sztucznej inteligencji pomoc w zakresie doświadczeń pracowników oznacza nowe sposoby zwiększania samoobsługi, satysfakcji i produktywności pracowników. A dla kadry zarządzającej Copilot zapewnia nowe rozwiązania w kwestii wglądu w dane, ich pozyskiwania i korzystania z aplikacji, które pomagają pracownikom i wspierają ich w budowaniu wysokowydajnej organizacji. 

 • Copilot w Viva Insights umożliwia pracownikom korzystanie z podpowiedzi w języku naturalnym, tworząc spersonalizowane, dynamiczne raporty na temat ich zespołów i organizacji, a także upraszcza proces tworzenia zapytań dla analityków. Funkcja będzie dostępna w wersji preview na początku 2024 r. 
 • Copilot w Viva Goals umożliwia użytkownikom łatwe generowanie i udoskonalanie celów za pomocą konwersacyjnej sztucznej inteligencji oraz na podstawie istniejących dokumentów, a także podsumowywanie i udostępnianie postępów w realizacji tych celów. Będzie ona dostępna dla wszystkich obecnych klientów Viva Goals w publicznej wersji zapoznawczej w grudniu 2023 r. oraz w wersji GA na początku przyszłego roku. 
 • Copilot w Viva Engage pomaga liderom i pracownikom poprzez tworzone na bazie sztucznej inteligencji podpowiedzi, szablony i obrazy, a także podnosi jakość zapytań dzięki sugerowanym podpowiedziom. Będzie dostępna w publicznej wersji zapoznawczej w styczniu 2024 r. 
 • Copilot w Viva Learning umożliwia użytkownikom tworzenie uporządkowanych zbiorów edukacyjnych, znajdowanie odpowiednich zasobów edukacyjnych i podsumowywanie treści edukacyjnych za pomocą konwersacyjnej sztucznej inteligencji. Usługa będzie dostępna w prywatnej wersji preview dla wspólnych klientów Viva i SAP SuccessFactors przed końcem 2023 r. 
 • Copilot w Viva Glint umożliwia liderom podsumowanie i analizę odpowiedzi pracowników w ramach badań zaangażowania pracowników. To innowacyjny sposób badania opinii poprzez zadawanie pytań za pomocą języka naturalnego. Dostępna w prywatnej wersji preview w styczniu 2024 r. 

Ktoś może zadać sobie pytanie – czy warto? 

Jak wynika z najnowszego raportu2 – zdecydowanie tak. Dane pokazują, że: 

 • 77% osób, które pracowały z Copilotem stwierdziło, że nie chcą z niego rezygnować 
 • W teście przeprowadzonym przez Microsoft użytkownicy wykonujący serię zadań z Copilotem pracowali o 29% szybciej 
 • 70% stwierdziło, że z Copilotem są bardziej produktywni 
 • 68% stwierdziło, że Copilot poprawił jakość ich pracy