Polityka prywatności Serwisu www.all4cloud.pl

Informacje ogólne

Korzystając z usług serwisu www.all4cloud.pl (dalej „Serwis”) dostarczonego przez A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „APN Promise”) możesz przekazywać APN Promise dane dotyczące swojej tożsamości.

APN Promise jak i grupa kapitałowa APN Promise w skład, której wchodzą podmioty powiązane i zależne od APN Promise szanuje prawo do prywatności Użytkowników swoich serwisów, w szczególności dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne i legislacyjne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie.

Działania związane z gromadzeniem i przetwarzaniem wszelkich danych są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

Informujemy, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone również zewnętrzne linki umożliwiające bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą zostać dodatkowo umieszczone pliki Cookies w celu umożliwienia Użytkownikowi skorzystania z funkcjonalności serwisów zintegrowanych z Serwisem (np. Facebook, LinkedIn, YouTube). Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania przez nich plików Cookies.

Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, abyś przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies – jeżeli zostały udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania stosownych informacji.

Zapoznając się z poniższą treścią dowiesz się m.in.

 • dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe
 • w jakim celu to robimy
 • czy podanie danych jest konieczne
 • jak długo przechowujemy Twoje dane
 • czy są inni odbiorcy Twoich danych osobowych
 • jakie przysługują Ci uprawnienia

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych, gromadzonych z wykorzystaniem Serwisu jest:

A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Domaniewska 44A , 02-672 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000375933, NIP: 5210088682, REGON: 012521511, kapitał zakładowy 998 458,00 zł (wpłacony w całości).

W ramach poszczególnych usług Serwisu zdarza się, że informacje o Tobie przekazywane są również Partnerom czyli stronom trzecim, z którymi APN Promise współpracuje bezpośrednio lub pośrednio, przede wszystkim w ramach zapewnienia Ci świadczenia usług na najwyższym poziomie.

Wobec powyższego administratorami danych Użytkownika mogą być Partnerzy APN Promise w ramach skorzystania przez Użytkownika z ich usług za pośrednictwem Serwisu.

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych

Mając na uwadze bezpieczeństwo gromadzonych przez Nas danych oraz konieczność stałej kontroli ich przetwarzania wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych.

Z wyznaczoną osobą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych oraz w celu skorzystania z przysługujących Ci uprawnień wobec przetwarzania.

Adres korespondencyjny:

A.P.N. Promise S.A., ochrona danych osobowych
ul. Domaniewska 44A, 02-672 Warszawa

E-mail: iodo@promise.pl

Bezpieczeństwo

Odpowiednio podchodzimy do kwestii ochrony dotyczących Cię danych i stale rozwijamy nasze systemy i procesy bezpieczeństwa. Środki bezpieczeństwa jakie wykorzystujemy to m.in.: ograniczony fizyczny dostęp do naszych budynków i dostęp użytkowników do naszych systemów – tylko dla tych, którzy są uprawnieni mechanizmy kontrolne takie jak firewall, weryfikacja użytkownika, silne szyfrowanie danych oraz rozdzielanie ról, systemów i danych proaktywne monitorowanie Korzystamy również z najwyższych standardów w branży, aby wspierać utrzymywanie solidnego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z poszczególnych usług Serwisu. Są to przede wszystkim dane, które podajesz w ramach udostępnionych formularzy, jak również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po Serwisie czyli m.in. te, które pozostawiasz w tzw. plikach Cookies lub te które przekazujesz nam w trakcie kontaktu.

W zakresie korzystania z Serwisu przez Użytkownika przechowujemy również zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą m.in. publicznego adresu IP urządzenia końcowego z którego nadeszło zapytanie, czas nadejścia zapytania, liczby wysłanych przez serwer danych, adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) – przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik, informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Cele, podstawy oraz okres przetwarzania

1. Rejestracja oraz udział w organizowanym wydarzeniu.Korzystając z formularza rejestracji możesz zarejestrować swój udział w organizowanym lub promowanym wydarzeniu. Dane osobowe gromadzone w powyższym celu będą przetwarzane po to, aby umożliwić Ci udział.Art. 6 ust. 1 lit. b RODOPrzez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania.
2. Zawarcia oraz realizacja umowy.Możesz skorzystać ze świadczonych przez nas usług w tym z wykorzystaniem Serwisu. Dane osobowe będą przetwarzane po to by podjąć współpracę oraz świadczyć usługę na określonych warunkach.Art. 6 ust. 1 lit. b RODOPrzez okres prowadzenia negocjacji lub świadczenia usługi.
3. Podjęcie kontaktu.Możesz skontaktować się z Nami w tym z wykorzystaniem udostępnionego formularza kontaktu. Dane osobowe gromadzone w powyższym procesie będą przetwarzane po to, aby zrealizować kontakt, w tym, aby odpowiednio zareagować na Twoje żądanie.Art. 6 ust. 1 lit. b RODOPrzez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania.
4. Publikowanie komentarzy do wpisów umieszczanych na blogu.Możesz skomentować opublikowany przez Nas wpis na blogu. Dane osobowe gromadzone w powyższym procesie będą przetwarzane po to, aby zrealizować publikacje.Art. 6 ust. 1 lit. b RODOPrzez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania nie dłużej niż do usunięcia komentarza.
5. Przeprowadzanie ankiet dotyczących produktów i świadczonych usług.Możesz zadać Nam pytanie odnośnie świadczonych przez Nas usług i oferowanych przez Nas produktów. Dane osobowe gromadzone w powyższym procesie będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zadane pytania i komunikacji dot. oraz w celu określenia oczekiwań klientów odnośnie świadczonych usług i oferowanych produktów.Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania.
6. Prowadzenie procesów rekrutacyjnych.Możesz przesłać Nam swoją aplikację (CV) w tym związaną z prowadzonym procesem rekrutacyjnym. Dane osobowe gromadzone w powyższym procesie będą przetwarzane w celu prowadzonych rekrutacji ewentualnie w przypadku dodatkowej zgody również w celu przyszłych rekrutacji lub przesyłania informacji o prowadzonych rekrutacjach.Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania ewentualnie w przypadku wyrażenia dodatkowych zgód nie dłużej niż do momentu jej wycofania.
7. Przesyłanie informacji handlowych.Przesłanie informacji handlowych polega na tym, że po wyrażeniu przez Ciebie uprzedniej zgody na wskazany dane przez Ciebie adres poczty elektronicznej lub nr telefonu zostaje przekazana informacja handlowa.Art. 6 ust. 1 lit. a RODOPrzez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania jednak nie dłużej niż do momentu wycofania zgody.
8. Realizacja marketingu usług APN Promise.Z wykorzystaniem posiadanych informacji możemy przekazywać informacje dotyczące prowadzonej przez nas działalności.Art. 6 ust. 1 lit. f RODODo czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania.
9. Wyświetlanie tzw. web push.Web push polega na tym, że w adresie przeglądarki pojawi się pytanie czy wyrażasz zgodę na otrzymywanie powiadomień. Masz możliwość zaakceptowania lub zablokowania powiadomień. Treść powiadomienia jest tworzona przez przeglądarkę bez możliwości ingerowania.Art. 6 ust. 1 lit. a RODODo czasu wycofania zgody.
10. Realizacja obowiązków publicznoprawnych.Chodzi o realizację obowiązków spoczywających na Nas na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.Art. 6 ust. 1 lit. c RODOPrzez okres niezbędny do realizacji obowiązków.
11. Wykonanie obowiązków związanych z realizacją Twoich uprawnień wskazanych w RODO.Dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do identyfikacji oraz weryfikacji tożsamości osoby żądającej.Art. 6 ust. 1 lit c RODODo czasu realizacji uprawnień podmiotu danych oraz po tym terminie w celu obrony przed roszczeniami przez okres ich przedawnienia.
12. Zapewnienie bezpieczeństwa w Serwisie.Chodzi m.in. o zapobieganie rozprowadzaniu złośliwych kodów, treści, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu Serwisu.Art. 6 ust. 1 lit. f RODODo czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania.

Czy istnieje obowiązek podania danych?

Podanie jakichkolwiek danych osobowych w Serwisie jest całkowicie dobrowolne jednak może okazać się niezbędne do realizacji konkretnych usług lub żądań Użytkownika np. w zakresie kontaktu, zawarcia umowy, realizacji uprawnień podmiotu danych czy udziału w organizowanym wydarzeniu.

Odbiorcy danych

W zakresie przetwarzania Twoich danych możemy korzystać z tzw. procesorów, którzy w nasze polecenie dostarczają nam elementy usług bądź świadczą je w całości realizując przy tym proces przetwarzania. Zawarliśmy umowy z naszymi procesorami – oznacza to, że podmioty te nie mogą nic zrobić z Twoimi danymi osobowymi poza udzielonym przez nas uprawnieniem do przetwarzania. Nie mogą też udostępniać Twoich danych żadnemu podmiotowi trzeciemu poza nami (chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej) oraz są zobowiązani do zachowania pełnej poufności i bezpieczeństwa przechowywania danych przez okres prowadzonej współpracy, a po jej zakończeniu do zwrotu otrzymanych informacji lub ich usunięcia.

W niektórych okolicznościach możemy być prawnie zobowiązani do udostępniania informacji o Tobie – na przykład na mocy orzeczenia sądowego, przepisów prawa lub decyzji organu publicznego. W każdym przypadku upewniamy się, że mamy legalne podstawy do dzielenia się informacjami o Tobie i dokumentujemy nasze decyzje. O ile wcześniej Cię o tym poinformujemy możemy również udostępniać Twoje dane np. Partnerom organizowanych przez nas wydarzeń. W takiej sytuacji odbiorcy Ci stają się administratorami danych Ciebie dotyczących w zakresie udzielonego przez Ciebie upoważnienia do przetwarzania i są zobowiązani zgodnie z RODO do poinformowania Cię o przetwarzaniu zgodnie z art. 14 RODO.

Przekazanie danych do tzw. państwa trzeciego

W zakresie realizacji celów przetwarzania możemy przekazywać Twoje dane osobowe do naszych dostawców, Partnerów lub usługodawców mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W każdym przypadku, gdy Twoje dane będą mogły się znaleźć poza EOG poinformujemy Cię o tym.

Jednocześnie dbając o bezpieczeństwo Twoich danych ściśle przestrzegamy zasad ich transferu wynikających wprost z RODO i przekazujemy dane wyłącznie tam, gdzie stopień zabezpieczenia jest gwarantowany zgodnie z decyzjami Komisji Europejskiej (np. do USA jedynie do podmiotów znajdujących się na tzw. Privacy Shield list, https://www.privacyshield.gov/list).

Twoje uprawnienia

Zgodnie z przepisami prawa ochrony danych osobowych przysługują Ci konkretne uprawnienia w zależności od podstawy przetwarzania dotyczących Ciebie danych.

Prawo dostępu

Masz prawo dowiedzieć się, czy używamy lub przechowujemy Twoje dane osobowe – tzw. prawo dostępu. Korzystając z tego prawa możesz poprosić nas również o kopię Swoich danych.

Prawo do sprostowania

Możesz kwestionować dokładność oraz treść przetwarzanych przez nas danych i prosić o ich poprawienie lub usunięcie. Jest to tak zwane „prawo do sprostowania”. Jeśli Twoje dane są niekompletne, możesz też poprosić nas o ich uzupełnienie np. dodając nowe informacje bądź też modyfikując już posiadane.

Prawo do usunięcia danych

Możesz poprosić nas, byśmy usunęli Twoje dane. Uprawnienie to jest znane też jako tzw. „prawo do bycia zapomnianym” i nie jest absolutne. Zgodnie z RODO uprawnienie do usunięcia danych jest skuteczne m.in. w następujących okolicznościach, gdy:

 • nie potrzebujemy już Twoich danych
 • początkowo wyraziłeś zgodę na przetwarzanie, ale teraz ją wycofałeś
 • sprzeciwiłeś się wykorzystaniu Twoich danych
 • przetwarzaliśmy Twoje dane niezgodnie z prawem
 • Możemy odmówić Ci realizacji uprawnienia do „bycia zapomnianym” w następujących okolicznościach:
 • kiedy jesteśmy na mocy przepisów prawa zobowiązani do przechowywania Twoich danych
 • przechowywanie danych jest niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz uprawnienie do ograniczenia sposobu oraz zakresu w jakim wykorzystujemy Twoje dane, szczególnie w przypadku jeśli obawiasz się o prawdziwość posiadanych przez Nas informacji lub sposobu ich użycia. Jeśli to konieczne, możesz również skierować wniosek o usunięcie niektórych informacji o Tobie (patrz „prawo do usunięcia danych”). Prawo to jest ściśle powiązane z twoimi uprawnieniami do kwestionowania dokładności Twoich danych i możliwości wyrażenia sprzeciwu wobec ich użycia.

Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania

W pewnych okolicznościach masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu (wykorzystywaniu) Twoich danych np. w sytuacji, gdy nie zgadzasz się na przetwarzania w oparciu o prawnie uzasadniony interes. Jeśli Twój sprzeciw będzie zasadny, musimy zaprzestać używania Twoich danych w celu, w którym pierwotnie były one przetwarzane, chyba że jesteśmy w stanie podać powody uzasadniające dalsze wykorzystanie Twoich danych pomimo skierowanych zastrzeżeń.

Masz absolutne prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania Twoich danych w celu marketingu. W tym wypadku jeżeli się sprzeciwisz bezwzględnie zaprzestaniemy używania Twoich danych w tym celu.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do uzyskania dotyczących Cię danych osobowych w sposób dostępny i możliwy do odczytania np. w postaci pliku excel. Masz również prawo poprosić nas o przeniesienie Twoich danych do innego podmiotu –  zrobimy to, jeśli przeniesienie jest, jak mówi RODO, “technicznie wykonalne”. Prawo to dotyczy tylko tych informacji, które nam przekazałeś na podstawie zgody lub w zakresie realizacji bądź negocjacji warunków umowy, a przetwarzanie ich odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Prawo cofnięcia zgody

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody możesz dodatkowo skorzystać z prawa jej cofnięcia w dowolnym momencie – pamiętaj, że cofnięcie to jednak nie ma wpływu na zgodność przetwarzania przed jego dokonaniem.

Prawo złożenia skargi do organu nadzorczego

Pracujemy zgodnie z wysokimi standardami, jeśli chodzi o przetwarzanie Twoich danych osobowych. Jeżeli masz pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami, a na pewno odpowiemy.

Jeśli pozostaniesz niezadowolony wobec treści odpowiedzi bądź realizacji przysługującego Ci uprawnienia, możesz złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/).

Realizacja Twoich uprawnień

Możesz poprosić o realizację przysługujących Ci uprawnień w formie ustnej lub pisemnie. Jeśli przekażesz nam swoją prośbę ustnie, zalecamy, abyś przesłał ją również na piśmie lub w wiadomości email – tak, aby pozostawić wyraźny ślad korespondencji. Dostarczy nam to również potwierdzenia Twojego stanowiska lub żądań oraz umożliwi odpowiedzieć na Twoje wnioski i zgodnie z treścią Twoich oczekiwań w jak najkrótszym terminie.

Nie pobieramy opłat za realizację Twoich uprawnień i staramy się przekazywać informacje w terminie nie dłuższym niż miesiąc – jeżeli okaże się, że będziemy potrzebować więcej czasu poinformujemy Cię o tym. W określonych przypadkach możemy pobrać stosowną opłatę np. w sytuacji ponownego żądania kopii danych – jednak wcześniej Cię o niej poinformujemy.

W celu uzyskania informacji w zakresie przetwarzania można wykorzystać poniższe kanały komunikacji:

telefon: (22) 355 16 00
e-mail: promise@promise.pl lub iodo@promise.pl
pocztę: Domaniewska 44A, 02-672 Warszawa lub
z wykorzystaniem formularza kontaktowego

Pliki Cookies

Serwis korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotami zamieszczającymi informacje w formie plików Cookies w urządzeniu z wykorzystaniem którego korzystasz z Serwisu oraz uzyskującymi do nich dostęp jest APN Promise oraz jej Partnerzy m.in. świadczący usługi analityczne, reklamodawcy, twórcy aplikacji.

Wykorzystywanie

Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

 • świadczenia usług Serwisu
 • ułatwienia korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania
 • późniejszej identyfikacji w przypadku ponownego połączenia Serwisu z urządzeniem na którym zostały zapisane
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury oraz zawartości
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych preferencji Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika
 • prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika
 • wymiany informacji z Partnerami w celu pośredniczenia w świadczeniu ich usług z wykorzystaniem Serwisów

Rodzaje Cookies

W ramach Serwisu możemy wykorzystywać następujące rodzaje plików Cookies:

 • „sesyjne” – które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej
 • „trwałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony
 • w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika
 • „wydajnościowe” – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu
 • „funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień
 • i personalizację interfejsu Użytkownika
 • „własne” – zamieszczane przez Serwis
 • „zewnętrzne” – pochodzące z witryny zewnętrznej niż Serwis

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Możesz dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Ciebie przeglądarki internetowej.