ANALITYKA DANYCH

Zmień dane w szanse podejmowania lepszych decyzji biznesowych

Zapewnimy Twoim klientom możliwość podejmowania świadomych i rentownych decyzji w oparciu o dane. Pomożemy przekuć kapitał informacyjny firm w realne korzyści.

Pomóż wejść Twoim klientom na wyższy poziom analityki danych

 • Hurtownie i migracje danych

  Microsoft Azure SQL i Azure Synapse Analytics

 • Projektowanie i wdrażanie procesów

  ETL/ ELT Azure Data Factory, Azure Databricks

 • Platformy do raportowania/ usług raportowania i narzędzi do analizy

  SSAS (SQL Server Analysis Services), Power BI

 • Systemy zarządzania informacją

  MIS; systemy BI typu DSS ( Decision Support System)

 • Zarządzanie całym cyklem danych

  Microsoft Purview

Zapewnimy Twoim klientom

 • zaawansowane analizy
 • pulpity zarządcze
 • optymalizację istniejących rozwiązań bazodanowych
 • wsparcie w gromadzeniu i przetwarzaniu danych stworzenie modeli predykcyjnych i analitycznych
 • standaryzację i anonimizację danych wykorzystywanych na potrzeby analiz
 • wdrożenie rozwiązań opartych o Open AI

Jak pracujemy

Usługę migracji baz danych do chmury Microsoft Azure wykonujemy zgodnie z podejściem Cloud Adoption Framework, Azure Well Architected Review, najlepszymi praktykami rynkowymi. 

Usługa realizowana jest przez dedykowany zespół, który posiada wieloletnie, praktyczne doświadczenie. Nasi eksperci podczas migracji mogą opcjonalnie wykonać tuningu bazodanowego, aby rozwiązanie działało jeszcze lepiej.

Co zyskujesz podczas wdrożenia?

Ocena środowiska i budowa kompetencji
Analiza i przygotowanie migracji SQL Server na Azure
Instalacja i konfiguracja środowiska Azure
Scenariusze testowe i migracja testowa SQL Server na Azure
Migracja i uruchomienie produkcyjne środowiska bazodanowego na Azure
Utrzymanie i rozwój środowiska Azure

Popraw swoje wyniki biznesowe już teraz

Paweł Nawara

Paweł Nawara

Cloud Partner Manager
+48 605 490 051