Microsoft Security Copilot i jego rola w cyberbezpieczeństwie  

Dzisiejszy krajobraz cyberbezpieczeństwa  

Specjaliści i zespoły ds. cyberbezpieczeństwa stoją obecnie przed wieloma wyzwaniami. Najważniejsze z nich to: 

  • Rozbieżne narzędzia bezpieczeństwa 
  • Rozproszone technologie i aplikacje 
  • Niedobór wykwalifikowanych specjalistów ds. bezpieczeństwa 

Z tych powodów od jakiegoś czasu organizacje inwestują pieniądze i zasoby w rozwój tradycyjnej sztucznej inteligencji i uczenie maszynowe. Wpłynęło to na poprawę analityki zagrożeń i zarządzania ryzykiem. Jednak w obliczu drastycznie rosnącej liczby cyberprzestępstw to wciąż za mało – branża bezpieczeństwa potrzebuje nowych rozwiązań. Do wprowadzenia bardziej innowacyjnych i skutecznych środków bezpieczeństwa skłaniają także tendencje obserwowane w ubiegłych latach. Rozwój hybrydowego modelu pracy, zwiększone zastosowanie środków bezpieczeństwa, rozwój środowisk chmurowych i wielochmurowych, a także warunki makroekonomiczne – wszystko to przemawia za ulepszeniem globalnych rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa dla biznesu. Organizacjom potrzebne jest innowacyjne rozwiązanie, które pomoże im skuteczniej zapobiegać cyberatakom, szybciej je wykrywać i zakłócać. Jednocześnie musi być możliwie proste w obsłudze i intuicyjne, aby zespoły ds. cyberbezpieczeństwa mogły działać jak najszybciej. 

1,287


ataków haseł na sekundę

1h 12min


średni czas, w którym osoba atakująca może uzyskać dostęp do Twoich prywatnych danych, jeśli padniesz ofiarą wiadomości e-mail typu phishing

3,5M


globalny niedobór wykwalifikowanych pracowników ochrony

Nowa era cyberbezpieczeństwa 

Microsoft niedawno ogłosił pierwszą platformę opartą na generatywnej sztucznej inteligencji z wbudowaną funkcją Copilot, która służy do ujednolicenia operacji w zakresie cyberbezpieczeństwa. Łączy ona usługi Microsoft Sentinel, Microsoft Defender XDR (wcześniej Microsoft 365 Defender) i Microsoft Security Copilot. 

To niezwykle ważny krok naprzód w rozwoju bezpieczeństwa biznesu. Platforma łączy: 

  • Zarządzanie informacjami i zdarzeniami dotyczącymi bezpieczeństwa (SIEM) 
  • Rozszerzone wykrywanie i reagowanie (XDR) 
  • Generatywną sztuczną inteligencję w zakresie bezpieczeństwa 

Co oznacza ta rewolucyjna zmiana dla analityków bezpieczeństwa? 

  • Ujednolicone zarządzanie incydentami 

Pełny wgląd w zagrożenia 

  • Możliwość błyskawicznej reakcji 

Dzięki jednemu zestawowi reguł automatyzacji wspieranych przez generatywną sztuczną inteligencję 

  • Precyzyjne wykrywanie cyberzagrożeń i reagowanie 

Dzięki możliwości zapytania o dane SIEM i XDR z jednego miejsca 

Microsoft Security Copilot łączy dane i możliwości: Microsoft Purview, Microsoft Entra, Microsoft Intune, Microsoft Sentinel, Microsoft Defender i Microsoft Defender for Cloud. 

Efekt: zespoły ds. bezpieczeństwa danych i zgodności mogą analizować i przetwarzać tysiące złożonych i różnorodnych alertów z wielu narzędziach bezpieczeństwa w celu uzyskania lepszego wglądu. Przyspiesza to czas dochodzenia i odpowiedzi. 

Security Copilot wbudowany w Microsoft Entra usprawnia badanie zagrożeń tożsamości związanych z atakami opartymi na hasłach, pomaga w rozwiązywaniu problemów związanych np. z MFA czy zwiększonym poziomem ryzyka dotyczącego konkretnego użytkownika. 

Efekt: administratorzy IT uzyskują natychmiastowy wgląd w zagrożenia wraz z krokami umożliwiającymi ich eliminację oraz zalecane dalsze kroki i wskazówki działania. Co więcej dzięki rozwiązaniu Microsoft Entra ID Governance administratorzy mogą skorzystać z opcji Security Copilot, aby usprawnić proces korzystania z poświadczeń użytkowników i praw dostępu poprzez utworzenie określonego procesu. 

W nadchodzących tygodniach Security Copilot wbudowany w Microsoft Intune będzie oferować zaawansowane zarządzanie punktami końcowymi i zabezpieczenia: oznacza to niespotykany dotąd wgląd w całokształt danych dotyczących zabezpieczeń i w pełny kontekst urządzenia. 

Efekt: umożliwienie zespołom IT znacznie szybszego i skuteczniejszego wykrywania i usuwania przyczyn problemów. Przełoży się to na lepsze wyniki dla analityków bezpieczeństwa, mniejszą złożoność procesu gromadzenia danych o urządzeniach, użytkownikach i aplikacjach w czasie zbliżonym do rzeczywistego za pomocą rekomendacji opartych na sztucznej inteligencji. 

Security Copilot wbudowany w Microsoft Defender for Cloud tworzy podsumowania rekomendacji, sugeruje szczegółowe działania zaradcze i dostarcza skrypty w preferowanym języku, a także przypisuje działania zaradcze bezpośrednio do kluczowych użytkowników zasobów. 

Efekt: silne zabezpieczenie chmury. Zespoły ds. cyberbezpieczeństwa mogą teraz szybciej identyfikować krytyczne problemy dotyczące zasobów, korzystając ze szczegółowych wytycznych na temat ryzyka i bogatych wglądów kontekstowych (krytyczne słabe punkty, dane wrażliwe, ruchy boczne itp.). 

Efekt: zespoły operacyjne ds. bezpieczeństwa zyskują wgląd w krytyczne typowe luki w zabezpieczeniach i ekspozycji (CVE) o wysokim priorytecie i mogą ustalić priorytety działań zaradczych. Menedżerowie luk w zabezpieczeniach mogą dzięki temu zidentyfikować, czy wybrane luki (CVE) mają wpływ na zewnętrzną powierzchnię ataku.  

Uzyskaj skalę i ochronę sztucznej inteligencji Microsoft w swoim środowisku bezpieczeństwa

Skala


Przetwarzanie dużych wolumenów danych

Dokładność


Bezbłędne wykrywanie

Szybkość


Namierzane nietypowych zagrożeń w czasie rzeczywistym

Przyszłość bezpieczeństwa w biznesie 

To nie koniec innowacji w zakresie cyberbezpieczeństwa. Microsoft stale dodaje nowe funkcje w ramach portfolio Microsoft Security, które są oparte na rozwiązaniu Security Copilot. Cel jest jasny: umocnienie pozycji osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i IT, aby były w stanie wykrywać i reagować na cyberzagrożenia oraz zapobiegać cyberatakom jeszcze dokładniej i szybciej. Security Copilot zapewnia pełną ochronę przed zagrożeniami, a to oznacza większą wydajność operacyjną.