ROZWIĄZANIA CHMUROWE

Zyskaj przewagę nad konkurencją dzięki chmurze

Pomożemy Ci stworzyć bezpieczną, wydajną i wygodną infrastrukturę biznesową w chmurze dla Twoich Klientów. Wykrywaj szybciej zagrożenia. Zapewnij pomoc i wsparcie dla użytkowników.

Poznaj możliwości chmury.

Co robimy dla Ciebie i Twoich klientów?

Jak pracujemy?

Przy migracji zasobów sugerowane jest rozpoczęcie prac od przeprowadzenia oceny stanu infrastruktury, którego wynikiem jest zdefiniowanie zakresu projektu migracyjnego. W kolejnym kroku przygotowywana jest dokumentacja projektowa, a następnie realizowany jest projekt migracji zasobów zgodnie z przyjętym modelem.

Projekt może być finansowany w ramach programu Azure Migration Program, którego APN Promise jest aktywnym partnerem w Polsce.

Zespół APN posiada wymagane kompetencje oraz doświadczenie w projektach z tego obszaru. Ich potwierdzeniem jest przyznanie przez Microsoft zaawansowanej specjalizacji „Windows Server and SQL Server Migration to Microsoft Azure” w 2020 roku.

Migracja do chmury twojego klienta

Usprawnij i unowocześnij narzędzia, z których Twoja firma korzysta na co dzień.

Zaplanuj już dziś swoją migrację.
Pierwszy krok to wybór wiarygodnego partnera.
Z nami możesz pewnie i bezpiecznie przejść do chmury.​

Jak wygląda proces migracji?

 

Assesment – Ocena środowiska przed migracją do chmury (lub zasobów infrastruktury, które mają zostać objęte zakresem migracji)


Wykonamy analizę środowiska pod kontem oceny: wydajności oraz możliwości migracji do chmury. Zasoby poddane analizie zostaną skategoryzowane i zostanie zaproponowany model migracyjny (czy i jaka migracja jest możliwa, odtworzenie zasobu w usługach chmury publicznej). Po zakończonej analizie otrzymają Państwo raport oceniający aktualne środowisko pod kontem migracji do chmury (uwzględniając słabe punkty i ryzyka).

 

Dobierzemy właściwą metodę migracji zasobów/systemów:

• Rehost
• Refactor
• Revise
• Rebuild
• Replace

 

Plan migracji do chmury

Wspólnie z klientem opracowujemy punkt procesu: plan migracji, który obejmuje:

  • Ocena zasobów w celu określenia najlepszego podejścia do ich implementacji w chmurze (IaaS, PaaS, SaaS)
  • Dopasowanie organizacyjne
  • Plan wymaganych kompetencji
  • Plan wdrażania do chmury (np. z użyciem DevOps: IaaC)

 

Przygotowanie do migracji
Wykorzystując zdobytą wiedzę, przygotujemy wszystkie niezbędne elementy potrzebne do rozpoczęcia migracji.

1. Opracowanie modelu wdrożeniowego
2. Koncepcja Landing zone
3. Przygotowanie instrukcji i dokumentacji
4. Przygotowanie listy opcji do wdrożenia


Migracja

Propozycja i przygotowanie narzędzi migracyjnych

Scenariusze migracyjne

Przygotowanie zestawu najlepszych praktyk

 

Modernizacja

Rehost -> Refactor -> rebuld (zmiana w celu zapewnienia najlepszej wydajności i efektywności)

 

Innowacja

MVP

Monitorowanie pod kontem zwiększenia wydajności i efektywności (w tym optymalizacja kosztów)

Eksploracja pod kontem inwestycji w nowe rozwiązania cyfryzacji biznesu

 

Bezpieczeństwo
Zwiększanie bezpieczeństwa
Ocena środowiska pod kontem bezpieczeństwa
Zwiększenie odporności procesów i narzędzi biznesowych na incydenty bezpieczeństwa

Zarządzanie
Ustalenie standardów i linii bazowych zarządzania
Zaawansowane operacje
Wprowadzanie dobrych zasad projektowania i zarządzania.

Porządkowanie
Wprowadzanie odpowiednich zasad i standardów w wykorzystaniu zasobów chmury
Monitorowanie
Zgodność i porządkowanie zasobów

Zacznij z chmurą już teraz

Paweł Nawara

Paweł Nawara

Cloud Partner Manager
+48 605 490 051