PARTNERZY

Wybierz model współpracy,
który Ci odpowiada

CSP

Cloud Solution
Provider

SPLA

Services Provider
License Agreement

Program CSP to konkretna pomoc dla Twoich Klientów.

Jako Partner:

Umacniaj pozycję Klientów i rozwijaj ich konkurencyjność

Platforma zakupowa All4Cloud

optymalizujesz i automatyzujesz procesy biznesowe i sprzedaży

Wsparcie techniczne 24/7

korzystaj z pomocy Administratorów doświadczonych w zakresie produktów Microsoft oraz rozwiązań chmurowych

Konsultacje i doradztwo

wykorzystuj w pełni dostępne rozwiązania i serwisy chmurowe

Warsztaty dotyczące usług chmurowych i hybrydowych

pełna wiedza, jak wdrażać rozwiązania i nimi zarządzać

Specjalizacja w zakresie sprzedawanych produktów i licencjonowania

konferencje, webinary, newslettery, e-booki

Jeden program CSP, 
wiele możliwości

Rodzaje licencji

CSP umożliwia Ci także wyjątkowo bezproblemowe nabywanie usług i produktów Microsoft. Jest to także najkrótsza droga do zamówienia i wykorzystania – są one aktywne na koncie Klienta Końcowego od razu po realizacji zamówienia. 

W ramach modelu CSP możesz skorzystać z następujących linii produktów i usług Microsoft:

Dowiedz się więcej o programie CSP

Sylwia Kempista<br><br>

Sylwia Kempista

Sales Manager

+48 605 150 342

Services Provider License Agreement (SPLA)

W ramach 3-letniej umowy SPLA zyskujesz szeroki wybór oprogramowania Microsoft w prostym systemie licencjonowania, opartym na comiesięcznych rozliczeniach. Umowa umożliwia świadczenie usług tj. hosting i outsourcing oprogramowania bez ryzyka związanego z dużą inwestycją początkową.

Koszty

Opłaty w programie SPLA uzależnione są od faktycznego wykorzystania oprogramowania w danym miesiącu. Licencje zakupione w ramach umowy SPLA dają usługodawcom prawo do wykorzystania oprogramowania w celach komercyjnych. Klient może swobodnie zakupić usługi wdrożone z wykorzystaniem oprogramowania Microsoft bez konieczności inwestycji we własne licencje na oprogramowanie. Jest to możliwe dzięki uzyskaniu bezpośredniego lub pośredniego użytkowania programów Microsoft na podstawie umowy SPLA.

Rozwiązania i usługi Microsoft sprzedawane są przez różne firmy, w różnych modelach licencjonowania. Umowa licencyjna SPLA rekomendowana jest firmom, które:

 • świadczą usługi hostingowe (także operatorom internetowym)
 • udostępniają aplikacje przez Internet (Application Service Provider) lub w hostingu
 • dostarczają usług z zakresu współpracy i komunikacji
 • oferują infrastrukturę platform lub media strumieniowe
 • zajmują się sprzedażą licencji na oprogramowanie w outsourcingu informatycznym lub w outsourcingu procesów biznesowych
 • mają w ofercie konsultacje usług związane z oprogramowaniem
 • To Dostawca Usług jest licencjobiorcą a nie Klient końcowy, w związku z tym pełną odpowiedzialność za prawidłowo wykorzystane licencje ponosi Dostawca Usług
 • Licencje SPLA to tylko jedna z części składowych pełnej usługi, a to oznacza że koszt za te licencje to tylko znikoma część faktury
 • W skład usługi chociażby takiej jak Platform as a Service (PaaS), czyli Platformy Infrastruktury, wchodzi m.in.:
  – koszt serwera,
  – koszt oprogramowania czyli licencji
  – koszt „podłogi”
  – koszt wdrożenia
  – koszt utrzymania

Koszt licencji dzierżawionej w ramach umowy SPLA, nie musi być przełożony 1:1 na fakturze dla klienta końcowego. Im większa ilość klientów końcowych na współdzielonym serwerze fizycznym, tym niższy koszt licencji na serwer dla Dostawcy Usług (w przypadku rozwiązań licencjonowanych na rdzeń bądź na procesor.

Rozwiązania licencjonowane na użytkownika, mimo zwiększonej ilości klientów nie będą w stanie z optymalizować kosztów samej licencji.

 • Co należy zrobić aby świadczyć usługi w modelu SPLA?

  Należy zarejestrować się w Programie Partnerskim Microsoft na poziomie Partner Zarejestrowany, a następnie skontaktować z nami telefonicznie, bądź za pomocą formularza kontaktowego.

  Firmy, które nie posiadają podpisanej umowy ramowej MBSA, powinny podpisać ją jednocześnie z umową SPLA.

  Po podjęciu decyzji o chęci rozpoczęcia świadczenia usług z wykorzystaniem rozwiązań Microsoft, a co za tym idzie również licencji, jesteś zobligowany do podpisania 3 dokumentów:

  • Umowa SPLA
  • Service Provider Use Rights (SPUR): to dokument mówiący o zasadach licencjonowania i dostępnych w umowie SPLA licencjach. Podpisując obowiązującą wersję SPURa na cały okres trwania umowy SPLA otrzymujesz możliwość korzystania z produktów, które zostały w tym SPURze wymienione jako dostępne, zgodnie z obowiązującym licencjonowaniem.

  Uwaga: użytkowanie produktu jest możliwe nawet jeśli w trakcie trwania umowy SPLA Microsoft wycofa dany produkt, zmieni zasady licencjonowania czy tez wprowadzi nowy produkt.

  Każdy z Dostawców Usług który podpisuje umowę SPLA, musi licencjonować Windows Server na rdzeń. Oczywiście używanie poprzedniej wersji Windows Server, czyli 2012 jest możliwe dzięki „zaszytemu” w licencjach SPLA – Software Assurance.

  • MBSA (Microsoft Business and Services Agreement)

  Wymagania związane z umową SPLA:

  • Konieczne jest dostosowanie się do zasad licencyjnych opisanych w omówionym powyżej dokumencie Service Provider Use Rights (SPUR). Dokument SPUR jest dostępny na stronie Microsoft dotyczącej licencjonowania produktów bądź u SPLALara czyli np. w APN Promise.
  • Składanie miesięcznych raportów o wartości minimum 100€ (przez pierwsze 6 miesięcy raporty te mogą być o niższej wartości, natomiast aby utrzymać aktywną umowę SPLA po 6 miesiącach od momentu jej aktywowania, wartość 100€ musi być przekroczona).
  • Dostawca Usług jest zobligowany to raportowania licencji SPLA które udostępnia poprzez filie bądź firmy zewnętrzne typu Software Service Resellera.
  • Zapewnienie wsparcia technicznego dla świadczonych usług na produktach Microsoft należy do Dostawcy Usług
  • Firma Microsoft lub wyznaczony przez nią przedstawiciel może sprawdzić rejestry i instalacje (łącznie z centrami danych) w celu zweryfikowania zgodności z umową oraz w razie potrzeby przeprowadzić na miejscu audyt.

Dowiedz się więcej o programie SPLA

Katarzyna Domańska

Katarzyna Domańska

Cloud Partner Manager
+4822 27 29 429