Obowiązkowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa – MFA oraz Secure Application Model Framework