Licencjonowanie Office 365 dla Przedsiębiorstw ​

Plany Office 365 ProPlus, E1, E3 oraz E5 należą do „rodziny” Enterprise. Zasadniczą cechą, która odróżnia je od planów dedykowanych firmom z sektora MŚP (Business), jest to, że mogą być zastosowane w organizacjach powyżej 300 użytkowników, bez „górnej” granicy. Jakie są pozostałe?

Z artykułu dowiesz się:

 • co posiadają plany Office 365 Enterprise, które są przeznaczone dla większych organizacji (>300).
 • jakie możliwości daje „wolny elektron”, jakim jest Office 365 F1

300 użytkowników” – to wartość, która rozróżnia plany Business od Enterprise. Dla planów dedykowanych małym i średnim firmom jest to maksymalna liczba użytkowników. W przypadku Enterprise – ich ilość jest nielimitowana. Oznacza to tyle, że firmy do 300 użytkowników mogą kupować zarówno licencje Office 365 Business, jak i Enterprise. Organizacje powyżej tej liczby – Office 365 Enterprise. Dodatkowo, plany Enterprise, tj. ProPlus, E3 oraz E5, umożliwiają instalacje pakietu aplikacji Office na komputerze, jak również w środowisku serwera terminali. Jest to druga najistotniejsza cecha, która odróżnia je od planów dla firm z sektora MŚP – pozostałe są widoczne w porównaniu planów oraz podczas przypisywania licencji użytkownikowi końcowemu.


Office 365 dla przedsiębiorstw

W segmencie Enterprise Microsoft przewidział 4 plany: ProPlus, E1, E3 oraz E5.


OFFICE 365 PROPLUS

Plan ProPlus do złudzenia przypomina Office 365 Business. To, co go odróżnia, to brak limitu użytkowników w organizacji oraz możliwość instalacji w środowisku serwera terminali. Licencja ProPlus uprawnia użytkownika do instalacji aplikacji pakietu Office na 5 komputerach, 5 tabletach i 5 smartphone`ach. Są one również dostępne jako wersje online – z wyłączeniem Access`a i Publisher`a. Główną usługą chmurową, którą znajdziemy w Office 365 ProPlus, jest OneDrive dla firm (plan 1), który „daje” użytkownikowi magazyn na pliki w chmurze o pojemności 1 TB. Pozostałymi usługami są:

 • Whiteboard (plan 2) – „interaktywna tablica” pozwalająca na gromadzenie pomysłów podczas spotkań projektowych.
 • Microsoft Forms (plan E1) – aplikacja do tworzenia ankiet i quizów.
 • Sway – proste prezentacje online.
 
OFFICE 365 ENTERPRISE E1

Plan E1 to „bliski krewny” Office 365 Business Essentials. Tak jak wspomniany plan z segmentu dla firm MŚP – E1 nie uprawnia do instalacji aplikacji Office na komputerze ani w środowisku serwera terminali. Składa się on z takich samych usług chmurowych jak Business Essentials, a zasadniczą cechą, która odróżnia od wspomnianego, jest brak limitu użytkowników w organizacji.

 
OFFICE 365 ENTERPRISE E3

W przypadku Office 365 E3 „diabeł tkwi w szczegółach”. Owszem, można go porównać z planem Business Premium oraz wskazać dwie zasadnicze różnice, czyli możliwość instalacji na serwerze terminali oraz przeznaczenie dla nielimitowanej ilości użytkowników w danej organizacji. I będzie to prawdą, jednak tylko „częściową” (o ile pojęcie „częściowej prawdy” w ogóle istnieje 😊). Pozostałe różnice wynikają z tego, że poszczególne aplikacje i usługi, które wchodzą w skład Office 365 E3, są w innych planach aniżeli te w Business Premium. Najlepiej widać to po przypisaniu użytkownikowi końcowemu licencji w Centrum Administracyjnym Microsoft 365. Większość usług pokrywa się z tymi w Business Premium, m.in. Kaizala, MyAnalytics, Stream, Microsoft Staffhub, Flow, PowerApps, Teams, Planner, Sway czy Yammer Enterprise (brakuje Bookings oraz Outlook Customer Manager). Pozostałe są w innych planach bądź w ogóle niedostępne w planie Business Premium. Są to:

 • Whiteboard (plan 2).
 • Information Protection (Standard) – rozwiązanie ułatwia ochronę cennych informacji poprzez różnego rodzaju funkcje w usługach, np. „Nie przesyłaj dalej” czy też „Poufna wiadomość służbowa” w Exchange Online.
 • To-Do (plan 2).
 • Microsoft Forms (plan E3).
 • Uprawnienia w usłudze Microsoft Azure Active Directory.
 • SharePoint Online (plan 2) – główną różnicą między tym planem a planem 1 jest większa pojemność w chmurze oraz funkcje bezpieczeństwa (DLP). Porównanie planów SharePoint`a znajduje się na tej stronie.
 • Exchange Online (plan 2) – tak jak w przypadku wyżej opisanego SharePoint Online (plan 2) – użytkownik otrzymuje skrzynkę pocztową o pojemności 100 GB (a nie 50GB) oraz funkcjonalności Data Loss Prevention. Porównanie Exchange Online (plan 1) vs Exchange Online (plan 2) znajduje się na stronie Microsoft.

W planie E3 występuje również OneDrive dla firm (plan 2). Domyślnie, użytkownik otrzymuje 1 TB pojemności na dane, jednak administrator usługi ma możliwość zwiększenia pojemności do 5 TB. Jeżeli i to by było mało – pojemność może zostać zwiększona do 25 TB poprzez kontakt z działem pomocy technicznej Microsoft.

Plan E3 daje również możliwość wyboru wdrożenia niektórych aplikacji w modelu on-premises lub online. Różnice w funkcjonalności można zaobserwować również w Microsoft Excel. W porównaniu z Business Premium, Excel w Office 365 E3 posiada funkcje Power Query, Power Pivot czy też Power View.


OFFICE 365 ENTERPRISE E5

Office 365 E5 to „crème de la crème” wśród wszystkich dostępnych planów tejże usługi. E5 nie ma swojego odpowiednika wśród planów kierowanych do firm z sektora MŚP. Tak jak ProPlus i E3 – licencja E5 uprawnia użytkownika do instalacji pakietu Office na 15 urządzeniach (5 komputerów, 5 tabletów, 5 smartphone`ów) oraz w środowisku serwera terminali. W ramach planu Office 365 E5 otrzymujemy wszystko to, co w planie E3, oraz m.in.:


Co to jest Office 365 F1?

Office 365 F1 to „następca” planu K1. Jest to wyraźnie zaznaczone przy poszczególnych usługach wchodzących w skład tego planu (np. Flow for Office 365 K1, PowerApps for Office 365 K1). Dla kogo jest ten plan? Cytując Microsoft: „Usługę Office 365 F1 zaprojektowano, aby pomóc pracownikom pierwszej linii (Firstline Worker) w wykonywaniu ich pracy najlepiej, jak to możliwe. Usługa Office 365 F1 zapewnia łatwe w obsłudze narzędzia i usługi ułatwiające im tworzenie i aktualizowanie harmonogramów i zadań oraz zarządzanie nimi, komunikację i współpracę, szkolenia i wdrażanie, a także szybkie uzyskiwanie wiadomości i ogłoszeń firmowych” (źródło). Przykładem takiego „firstline worker” może być „złota rączka”. Licencja Office 365 F1 nie uprawnia do instalacji aplikacji Office 365 – dostępne są wersje online. Dodatkowo, użytkownik otrzymuje 2GB – tową skrzynkę pocztową, OneDrive dla firm o tej samej pojemności, dostęp do zasobów gromadzonych przez firmę w SharePoint Online czy też możliwość uczestnictwa w spotkaniach online, lecz bez możliwości ich tworzenia. Należy mieć jednak świadomość tego, że wspomniane usługi, tj. Exchange Online czy SharePoint, mają ograniczenia pod kątem funkcjonalności. Więcej na temat planu Office 365 F1 znajdziesz na stronie firmy Microsoft.


Office 365 ProPlus, E1, E3 i E5 – podsumowanie

Plany Office 365 Enterprise dedykowane są organizacjom, w których liczba użytkowników końcowych przekracza 300 osób. W przeciwieństwie do planów Business – plany Enterprise (ProPlus, E3 i E5) uprawniają do instalacji pakietu Office na komputerach, tabletach, smartphone`ach oraz w środowisku serwera terminali. Zagłębiając się jeszcze bardziej w szczegóły widzimy, że poszczególne plany posiadają bogatszą funkcjonalność aniżeli te, które wchodzą w skład „rodziny” Business. Warto jednak się zastanowić czy faktycznie funkcjonalność oferowana przez plany Enterprise jest nam koniecznie potrzebna. Jeśli nie znamy odpowiedzi na to pytanie to istnieje możliwość przetestowania wybranego planu Office 365 (z wyłączeniem Essentials i E1) za darmo przez 30-dni. Wersję trial można uruchomić samodzielnie z poziomu strony Microsoft – należy „zjechać” na dół strony i wybrać opcję „wypróbuj bezpłatnie” przy konkretnym planie. Wersje testową można również uruchomić za pośrednictwem partnera sprzedającego licencje w ramach programu CSP.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z:

– wszyscy partnerzy – wyznaczony opiekun handlowy lub o wiadomość e-mail na adres: csp@promise.pl.