Microsoft ułatwia proces migracji Partnerów z Tier-1 (Direct Partner) do Tier-2 (InDirect Reseller)