Windows AutoPilot – automatyczna rejestracja w AAD