Administracja delegowana w CSP – do czego służy?

[kc_row use_container=”yes” force=”no” column_align=”middle” video_mute=”no” _id=”599278″][kc_column width=”12/12″ video_mute=”no” _id=”148447″][kc_column_text _id=”307931″ css_custom=”{`kc-css`:{}}”]

W ramach nawiązania relacji w modelu Cloud Solution Provider (CSP) każdy użytkownik końcowy musi zaakceptować powstanie 2 rodzajów relacji pomiędzy Dystrybutorem (APN Promise) oraz swoim Tenantem.
Po pierwsze: zgoda na dostarczenie wybranych subskrypcji do Tenanta

Zgoda ta wyrażana jest poprzez zaakceptowanie zaproszenia, przekazywanego w postaci linku

Uprawnienia posiada tzw. Globalny Administrator Tenanta, czyli osoba, która zakłada konta innym i zarządza subskrypcjami – najczęściej również zakładała Tenant.

Po drugie: utworzenie konta Administratora Delegowanego dla Dystrybutora CSP

Konto Administratora Delegowanego jest niezbędne jeśli:

  • Reseller nie posiada kompetencji do zarządzania kontem Klienta w wystarczającym zakresie
  • Reseller korzysta ze wsparcia Dystrybutora CSP jako tzw. 2 linii wsparcia w procesie zarządzania kontem Klienta

Konto to jest w pełni usuwalne, przy czym usunięcie konta oznacza jednocześnie rezygnację ze wsparcia technicznego ze strony Dystrybutora CSP w zakresie zarządzania kontem i ewentualnej diagnozy problemu.

Powyższe zasady są uniwersalne dla każdego modelu Cloud Solution Provider (CSP Direct oraz InDirect) i stanowią gwarancję kompetencji dostawcy. Jeśli takie uprawnienia zostaną świadomie przyznane, Reseller oraz Klient Końcowy mogą oczekiwać szybkiego i precyzyjnego wsparcia ze strony APN Promise w rozwiązywaniu lub diagnozowaniu powstałych problemów na etapie konfiguracji, optymalizacji lub pracy ze środowiskiem Office 365/Dynamics 365/Azure.

WAŻNE!

Dystrybutor w ramach swoich uprawnień nie zajmuje się pracą/optymalizacją/konfiguracją/pracami developerskimi na koncie Klienta Końcowego. Uprawnienia są czysto techniczne i powinny być wykorzystywane jedynie w przypadkach nieprawidłowego działania usług lub problemami przekraczającymi kompetencje użytkownika, wynikającymi np. z wykorzystania zaawansowanych funkcji.


W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z opiekunem handlowym lub prosimy napisać na adres: csp@promise.pl

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]