Webinar #93 #Biznes: Power Bi – narzędzie do analizy danych, możliwości i rodzaje

Modelowanie i prezentacja danych stają się bardzo istotnym czynnikiem w funkcjonowaniu firmy. Potrafią pokazać właściwy obraz i wskazać tendencje, jeśli dane przedstawimy w perspektywie czasu.

Power Bi jako część Power Platform potrafi znakomicie wypełnić znaną maksymę „Jeden obraz wart jest 1000 słów”, którą możemy sparafrazować na

„wart więcej niż 1000 zakładek arkusza kalkulacyjnego”.

W czasie webinarium pokażemy kilka najbardziej interesujących funkcjonalności. Dodatkowo wskażemy również obszary, w których Nasz Partner może zaoferować usługę i wypracować wartość dodaną dla swojego Klienta”

Agenda:

 1. Power Bi – element szerszego rozwiązania PowerPlatform:
 • możliwości I zalety wizualnej prezentacji danych 
 • Integracja wielu rodzajów danych
 • udostępnianie widoków
 • praca indywidualna
 1. Power Bi – Pro/Premium/Embedded – licencjonowanie:
 • jak dobrać narzędzie do potrzeb?
 • skąd pozyskać informację o modelu wdrożenia i dobrych praktykach?
 1. Korzyści dla Klienta – sposób budowania oferty
 2. Wycena usługi wdrożenia Power BI Pro oraz możliwe scenariusze ofertowania
 3. Q&A

**

Prowadzący: Sylwia Kempista, Mariusz Aksamit

Czas trwania: 45-60 minut  Wyrażam zgodę, aby moje dane były widoczne dla innych uczestników.

  Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną

  Chcę otrzymywać treści handlowe od APN Promise S.A.

  Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) A.P.N. Promise S.A. jest administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem formularza. Dane uczestników będą wykorzystywane w celu rejestracji zgłoszenia oraz udziału w wydarzeniu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO wobec zgłoszenia uczestnictwa, w celu prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest przeprowadzenie ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce Prywatności lub uzyskasz kontaktując się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych na iodo@promise.pl. Kliknij lub napisz i dowiedz się więcej, jeżeli informacje podane powyżej nie są dla Ciebie dostatecznie jasne.

  Data

  23 Lut 2021
  Expired!

  Czas

  10:00 - 10:45

  Koszt

  Bezpłatne

  Lokalizacja

  Webinarium / Microsoft Teams
  Kategoria