Szkoła Hosterów #2: Azure Sentinel – SIEM jako usługa Azure

Azure Sentinel – SIEM jako usługa Azure

Budowanie środowisk rozproszonych i hybrydowych, składających się z wielu elementów wymaga również narzędzi umożliwiających skuteczne nadzorowanie i raportowanie zdarzeń. Rozwiązanie SIEM były do tej pory zarezerwowane dla dużych instytucji (koszty) oraz wymagały długiego procesu wdrożenia (kwalifikacje).

Azure Sentinel jest rozwiązaniem, które jako usługa gotowe jest do działania i konfiguracji. Narzędzie to potrafi monitorować infrastrukturę na poziomie organizacji:
Zbierając dane, 
Wykrywając zagrożenia, 
Badając aktywności oraz
– W sposób automatyczny Reagując na incydent

Narzędzie natywne dla Cloud, z możliwością podłączenia źródeł zewnętrznych np. Firewall’i, urządzeń DLP, TAO czy Email Gateway. Prawdziwy pomost między infrastrukturą lokalną a Cloud w zakresie bezpieczeństwa i świadomości zagrożeń jakie mogą się pojawić. Podczas webinarium pokażemy scenariusze wykorzystania, wskażemy, gdzie warto takie wdrożenie rozważyć. Z technicznego punktu widzenia zaprezentujemy, jak tę usługę skonfigurować, wskazać źródła danych i wpleść ja w ekosystem bezpieczeństwa organizacji.

Agenda #Biznes:

1. Security Information and Event Management (SIEM) – założenia systemu. 
2. Azure Sentinel jako usługa Platformy Azure charakterystyka rozwiązania współpraca z Azure Security Center
3. Przeciwdziałanie i analiza zagrożeń wiele źródeł informacji automatyzacja procesów system akcji i powiadomień
4. Zalety Azure Sentinel w środowiskach Hybrydowych
5.Wycena kosztów i założenia kalkulacji: 

• Scenariusze sprzedaży 
• Kalkulator 
• Potencjalni klienci 

6. Q&A

Agenda #Techniczna:

1. Architektura Azure Sentinel:

• Planowanie architektury
• Niezbędne elementy

2. Podłączanie źródeł danych:

• Rozwiązania Cloud 
• Rozwiązania zewnętrzne (po API)
• Rozwiązania zewnętrzne (wykorzystanie Agenta)

3. Przygotowanie wdrożenia z wykorzystaniem Azure DevOps
4. Uprawnienia dla użytkowników i administratorów
5. Dostępność dla użytkownika końcowego
6. Q&A

Czas trwania: 3-4 godziny

Prowadzący:     

#Biznes – Marcin Rudzki, Michał Drąg
#Techniczny – Marek Nowicki

Zarejestruj się:  Wyrażam zgodę, aby moje dane były widoczne dla innych uczestników.

  Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną

  Chcę otrzymywać treści handlowe od APN Promise S.A.

  Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) A.P.N. Promise S.A. jest administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem formularza. Dane uczestników będą wykorzystywane w celu rejestracji zgłoszenia oraz udziału w wydarzeniu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO wobec zgłoszenia uczestnictwa, w celu prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest przeprowadzenie ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce Prywatności lub uzyskasz kontaktując się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych na iodo@promise.pl. Kliknij lub napisz i dowiedz się więcej, jeżeli informacje podane powyżej nie są dla Ciebie dostatecznie jasne.

  Data

  31 mar 2021
  Expired!

  Czas

  09:30 - 12:30

  Koszt

  Bezpłatne

  Lokalizacja

  Webinarium / Microsoft Teams
  Kategoria