#59 Omówienie Azure – jak przygotować się do egzaminu AZ-900

Data: 20.05.2020

Godzina rozpoczęcia: 10:00
Godzina zakończenia: 16:00
Prowadzący: Krzysztof Polewiak

All4Cloud oraz Microsoft wspólnie wspierają Partnerów w budowaniu kompetencji Azure. Wspólnie jesteśmy przekonani, że usługi Cloud są najlepszą odpowiedzią na zmieniający się na Naszych oczach świat IT. Podnieś z Nami swoje kompetencje, zbuduj certyfikowany Zespół – zaproponuj nowe rozwiązania swoim Klientom Końcowym.

Dziś pytanie to nie „CZY” rozwiązania Chmurowe, tylko „JAK” efektywnie je wdrożyć.

Agenda:

10:00 – 10:30 – przywitanie, wprowadzenie do tematu Warsztatów

10:30 – 11:00 – Azure Fundamentals (AZ-900) – jak się przygotować do egzaminu?

11:00 – 13:00  – Omówienie podstawowych usług online dostępnych w Azure oraz ich podział:
– Regiony oraz Strefy Dostępności
– Maszyny wirtualne (Virtual Machines) – Virtual Machine Scale Sets, App Service Functions, Azure Container Instances (ACI) oraz Azure Kubernetes Service (AKS)
– Sieci wirtualne (Virtual Network) – Load Balancer, VPN Gateway, Application Gateway oraz Content Delivery Network
– Zasoby dyskowe (Storage) takie jak Blob Storage, Disk Storage, File Storage, oraz Archive Storage
– Bazy Danych (DB) w tym Cosmos DB, Azure SQL Database, Azure Database for MySQL, Azure Database for PostgreSQL, Azure Database Migration service
– Usługi zaawansowane: IoT Hub,  IoT Central, SQL Data Warehouse, HDInsight, Azure Databricks, Machine Learning Service and Studio, Azure Functions, Logic Apps, and Event Grid

13:00 – 13:45 – Przerwa obiadowa

13:45 – 15:00 – Zasady Bezpieczeństwa (Security), Ochrony Prywatności i Danych (Privacy and Trust), Zgodność z przepisami (Compliance):
– Bezpieczna konfiguracja sieci – Network Security Groups (NSG), Application Security Groups (ASG), User Defined Rules (UDR), Azure Firewall, Azure DDoS Protection, właściwy dobór rozwiązania
– Kontrola dostępu: różnica pomiędzy Uwierzytelneiniem a Identyfikacją użytkownika, Azure Active Directory, Azure Multi-Factor Authentication
– Narzędzie bezpieczeństwa: Azure Security Center,  Azure Security Center scenariusze, Key Vault, Azure Information Protection (AIP),  Azure Advanced Threat Protection (ATP)
– Dostępne narzędzia Audytu: polityki  Azure Policy, Role-Based Access Control (RBAC), Locks, Azure Advisor, Azure Blueprints
– Narzędzia monitorowania: Azure Monitor, Azure Service Healts – zalety i dobre praktyki
– Ochrona danych, prywatność i zgodność z prawem: RODO/GDPR, ISO, NIST, Microsoft Privacy Statement, Trust Center, Compliance Manager, Azure Government oraz Azure China

15:00 – 16:00 – optymalizacja infrastruktury na Azure:
– Tenant/Subskrypcja/Grupa Zasobów
– Planowanie rozwiązania – zarządzanie kosztami – Azure Calculator, TCO Calculator, Azure Advisor – rekomendacje
– Azure Cost Management
– Dostępne programy wsparcia Microsoft – poziom Dev, Standard, Professional Direct oraz Premier
– Poziom Dostępności Usług (SLA) – zasady oraz właściwa weryfikacja
– Cykl życia usług Azure – co oznacza Preview, Generalna Dostępność (GA) – jak monitorować zmiany w usługach i produktach?

Rejestracja zakończona

Data

20 Maj 2020
Expired!

Czas

10:00 - 16:00

Koszt

Bezpłatne

Lokalizacja

Webinarium / Microsoft Teams
Kategoria