Nowoczesny hoster #7 Migracja VM z OnPremised do Cloud – na przykładzie Hyper-V z lokalnego Windows Server do Azure. Skalowalność VM – zarządzanie procesem, planowanie rozwiązania – kalkulacja kosztów.

Korzystanie z rozwiązań Hybrydowych niesie ze sobą wiele pytań i wątpliwości. Jedną z decyzji do podjęcia jest odwieczne pytanie: migracja istniejącego środowiska czy utworzenie nowego i migracja danych?
Jakich narzędzi użyć – jaka metoda kalkulacji jest najlepsza? Czy mogę skorzystać z narzędzi wbudowanych? Co z licencjami? Na warsztacie postaramy się pokazać mechanizmy budowania środowiska Hybrydowego z wykorzystaniem lokalnego Hyper-V a następnie transfer VM do Azure. W części Biznes postaramy się omówić – jakie są możliwości optymalizacji kosztów i wykorzystania licencji.

Agenda:
#Biznes

1. Azure – zgodność z Hyper-V, dostępne połączenia

• omówienie rozwiązania
• podział na moduły
• kalkulacja kosztów

2. Windows Server 2022 – nowe elementy gotowe na Azure

• Zarządzanie z wykorzystaniem Azure Arc
• Windows Admin Center

3. Optymalizacja kosztów

• Licencje i subskcypcje Windows Server i SQL Server
• Azure Hybrid Benefit

4. Scenariusze wykorzystania
5. Q&A

#Technicza

1. Narzędzia szacowania rozmiarów i zużycia środowiska lokalnego
2. Migracja as-is środowiska maszyn lokalnych
3. Wysoka dostępność usług w chmurze po migracji usług lokalnych
4. Narzędzia migracji baz danych lokalnych do usług saas sql

Prowadzący: #Biznes Mariusz Aksamit
#Techniczna Paweł Zdrojewski

Data: 27.10.2021
Godzina: 10:00-12:00
Czas trwania: 120 minut

 

Zarejestruj się:

  Wyrażam zgodę, aby moje dane były widoczne dla innych uczestników.

  Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną

  Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) A.P.N. Promise S.A. jest administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem formularza. Dane uczestników będą wykorzystywane w celu rejestracji zgłoszenia oraz udziału w wydarzeniu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO wobec zgłoszenia uczestnictwa, w celu prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest przeprowadzenie ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce Prywatności lub uzyskasz kontaktując się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych na iodo@promise.pl. Kliknij lub napisz i dowiedz się więcej, jeżeli informacje podane powyżej nie są dla Ciebie dostatecznie jasne.

  Data

  27 paź 2021
  Expired!

  Czas

  10:00 - 12:00
  Kategoria