Warsztaty online – AZ-900: Microsoft Azure Fundamentals

[kc_row use_container=”yes” force=”no” column_align=”middle” video_mute=”no” _id=”116635″][kc_column width=”12/12″ video_mute=”no” _id=”292990″][kc_column_text _id=”785129″]

Dla Partnerów ze statusem Premium, w ramach Promise Partner Network – organizujemy warsztaty online – AZ-900: Microsoft Azure Fundamentals.

Warsztaty dedykowane są Partnerom zaangażowanym we współpracę oraz uczestniczącym w programie rozwoju – Promise Partner Network. Inicjatywa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Partnerów w zakresie podnoszenia kompetencji oraz uzyskiwania certyfikatów. Ukończenie warsztatów będzie uprawniało Uczestnika do odebrania kuponu na Egzamin – szczegóły u Opiekuna Handlowego.

Warsztaty odbędą się: 07.05.2020
Czas trwania: 10:00 -16:30

 

Agenda:

 1. 10:00 – 10:30 Przywitanie – omówienie zakresu egzaminu AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals
 2. 10:30 – 11:00 Omówienie założeń Chmury Publicznej – Azure oraz najważniejszych cech:
  1. Wysoka dostępność (HA) – w tym Distaster Recovery
  2. Skalowalność (Scalability)
  3. Elastyczność (Elasticity)
  4. Agility (Zwinność)
 3. 11:00– 13:00 Omówienie podstawowych usług online dostępnych w Azure oraz ich podział:
  1. Regiony oraz Strefy Dostępności
  2. Maszyny wirtualne (Virtual Machines) – Virtual Machine Scale Sets, App Service Functions, Azure Container Instances (ACI) oraz Azure Kubernetes Service (AKS)
  3. Sieci wirtualne (Virtual Network) – Load Balancer, VPN Gateway, Application Gateway oraz Content Delivery Network
  4. Zasoby dyskowe (Storage) takie jak Blob Storage, Disk Storage, File Storage, oraz Archive Storage
  5. Bazy Danych (DB) w tym Cosmos DB, Azure SQL Database, Azure Database for MySQL, Azure Database for PostgreSQL, Azure Database Migration service
  6. Usługi zaawansowane: IoT Hub,  IoT Central, SQL Data Warehouse, HDInsight, Azure Databricks, Machine Learning Service and Studio, Azure Functions, Logic Apps, and Event Grid
 4. 13:00– 14:00 Przerwa
 5. 14:00– 15:30 Zasady Bezpieczeństwa (Security), Ochrony Prywatności i Danych (Privacy and Trust), Zgodność z przepisami (Compliance):
  1. Bezpieczna konfiguracja sieci – Network Security Groups (NSG), Application Security Groups (ASG), User Defined Rules (UDR), Azure Firewall, Azure DDoS Protection, właściwy dobór rozwiązania
  2. Kontrola dostępu: różnica pomiędzy Uwierzytelneiniem a Identyfikacją użytkownika, Azure Active Directory, Azure Multi-Factor Authentication
  3. Narzędzie bezpieczeństwa: Azure Security Center,  Azure Security Center scenariusze, Key Vault, Azure Information Protection (AIP),  Azure Advanced Threat Protection (ATP)
  4. Dostępne narzędzia Audytu: polityki  Azure Policy, Role-Based Access Control (RBAC), Locks, Azure Advisor, Azure Blueprints
  5. Narzędzia monitorowania: Azure Monitor, Azure Service Healts – zalety i dobre praktyki
  6. Ochrona danych, prywatność i zgodność z prawem: RODO/GDPR, ISO, NIST, Microsoft Privacy Statement, Trust Center, Compliance Manager, Azure Government oraz Azure China
 6. 15:30 – 16:15 Wycena usług oraz wsparcie Microsoft:
  1. Tenant/Subskrypcja/Grupa Zasobów
  2. Planowanie rozwiązania – zarządzanie kosztami – Azure Calculator, TCO Calculator, Azure Advisor – rekomendacje
  3. Azure Cost Management
  4. dostępne programy wsparcia Microsoft – poziom Dev, Standard, Professional Direct oraz Premier
  5. Poziom Dostępności Usług (SLA) – zasady oraz właściwa weryfikacja
  6. cykl życia usług Azure – co oznacza Preview, Generalna Dostępność (GA) – jak monitorować zmiany w usługach i produktach?
 7. 16:15 – 16:30 Podsumowanie oraz ankieta

 

Prowadzący: Kamil Bączyk – MVP Office 365 , doświadczony Administrator oraz Architekt rozwiązań IT specjalizujący się w rozwiązaniach Microsoft. Budował i projektował rozwiązania oparte o Microsoft Azure, Microsoft 365, Office 365. Prowadził warszaty i seminaria dotyczące zasad bezpieczeństwa, ogólnej sprawności i wydajności rozwiązań opartych o Cloud.

Posiada m.in. certyfikaty: AZ-300 Microsoft Azure Architect, Microsoft 365: Security Administrator.

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]