Dynamics 365 Business Central – omówienie i jego licencjonowanie

[kc_row _id=”206840″][kc_column _id=”347072″][kc_column_text _id=”811405″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`typography`:{`text-align|,p`:`justify`}}}}”]

Microsoft Dynamics NAV był (i jest) bardzo dobrym systemem ERP, o czym może świadczyć pokaźna ilość firm na całym świecie, która z niego korzysta (bądź korzystała) – ponad 160 000. Konsekwentnie realizowana strategia chmurowa Microsoft sprawiła jednak, że kolejna wersja NAV`a okazała się zupełnie nowym rozwiązaniem, ale bazującym na jego „fundamentach”. Mowa o Dynamics 365 Business Central.

Z artykułu dowiesz się:

  • czym jest Dynamics 365 Business Central,
  • jakie funkcjonalności wchodzą w jego skład,
  • jak wygląda licencjonowanie rozwiązania.
 
Co to jest Dynamics 365 Business Central?

Dynamics 365 Business Central to oparte na chmurze, kompleksowe rozwiązanie, które pozwala na zarządzanie poszczególnymi obszarami biznesu, począwszy od finansów, sprzedaży, zakupów, obsługi klienta, aż po serwis i produkcję. Jego „protoplastą” jest system Microsoft Dynamics NAV. Business Central jest też często określany jako „mały ERP”, gdyż w swoim portfolio Microsoft posiada aplikacje, które dawniej składały się na Dynamics AX (obecnie są to rozwiązania: Finance, Supply Chain Management, Retail oraz Talent). W odróżnieniu od Dynamics NAV – w Business Central mamy zupełnie nowy język programowania (AL), środowisko programistyczne (Visual Studio Code) jak również Microsoft, w przypadku wersji on-premises, zdecydował się na rezygnację z Windows Client`a na rzecz Modern Client`a.

W ramach programu Cloud Solution Provider (CSP) Business Central jest dostępny jako rozwiązanie cloud`owe (SaaS), jednak Microsoft pozostawił możliwość jego nabycia również w formie licencji on-premises – wieczystych – przeznaczonych do instalacji lokalnych oraz subskrypcji, która jest najczęściej „wnoszona” i hostowana na platformie Azure. Tego typu licencje nabywa się poprzez portal Partner Source. Oczywiście, istnieje również możliwość wdrożenia rozwiązania w modelu hybrydowym. Warto podkreślić, że nabywając Business Central SaaS przysługuje nam prawo dualności, tzw. Dual Use Rights. Dzięki temu, za pośrednictwem zakupionych licencji możemy pobrać klucz licencyjny w formacie .flf (z portalu Customer Source), a potem „instalkę” i tym samym – uruchomić Business Central`a w infrastrukturze lokalnej. Dodatkowo, są dostępne licencje dedykowane scenariuszom przejścia z rozwiązania on-premises do SaaS – posiadają one dopisek „from DPL or Bus Ed” – oraz trzy darmowe licencje dla zewnętrznych księgowych, które przysługują klientowi w momencie, gdy uruchamiamy mu Business Central.

Business Central

To, czym odznacza się Business Central, jest w dużej mierze podyktowane jego „cloud`ową naturą”. Jako rozwiązanie typu SaaS możemy mieć pewność, że korzystam z najaktualniejszej wersji oprogramowania. Dynamics 365 Business Central co miesiąc otrzymuje „małe” aktualizacje oraz dwa razy w roku „duże” update – jeden na wiosnę, drugi na jesień. „Małe” wykonywane są automatycznie, natomiast w przypadku „dużych” administrator posiada odpowiednie narzędzia, dzięki którym może sprawdzić wpływ update`u na obecnie posiadane środowisko, a tym samym – jest w stanie przygotować je na wspomnianą aktualizację. Aby nie zdezorganizować pracy organizacji może ustawić „okno czasowe” (np. w godzinach nocnych), podczas którego przeprowadzony zostanie update.

Ponadto – „odpada” nam kwestia utrzymania i zarządzania infrastrukturą, gdyż dostarcza i odpowiada za nią Microsoft. Rozwiązanie jest dostępne przez przeglądarkę internetową oraz szybkie w uruchomieniu – właściwie od razu po zakupie licencji i przypisaniu jej do użytkownika może on z niej korzystać. Bardzo dobrym pomysłem jest zintegrowanie Business Central`a z Office 365, co ułatwia użytkownikom pracę, np. dzięki możliwości wystawiania faktur z poziomu Outlook`a (Exchange Online).

Jakie funkcjonalności wchodzą w skład Business Central?

Funkcjonalności oraz obszary, do których użytkownik Dynamics 365 Business Central ma dostęp, wiążą się z typem licencji przypisanej mu licencji. W przypadku Business Central wyróżniamy:

  • Team Members – tego typu użytkownik jest przeznaczony dla pracowników, którzy sporadycznie korzystają z systemu lub wykonują „lekkie” zadania, takie jak odczyt danych, generowanie raportów, wprowadzanie czasu, wydatków czy też aktualizacja istniejących danych. W przypadku aktualizacji istniejących danych – mowa tutaj o rekordach, takich jak kartoteki klientów, dostawców czy zapasów. Dodatkowo, Team Members ma możliwość zatwierdzania lub odrzucania zadań we wszystkich przepływach pracy przypisanych do niego oraz może korzystać z PowerApps. Należy jednak pamiętać, że licencja Team Members wymaga, aby przynajmniej 1 użytkownik w danej organizacji był licencjonowany za pomocą licencji Essentials lub Premium.
  • Business Central Essentials – ta licencja daje użytkownikowi dostęp do pełnej funkcjonalności systemu – odczytu i edycji danych w obszarach, do których Essentials ma dostęp, a są to: Raporty, Finanse, Sprzedaż, Zakupy, CRM, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Workflow, Magazyn, Zarządzanie projektami.
  • Business Central Premium – „pokrywa” on wszystkie funkcjonalności licencji Essentials oraz również daje dostęp do modułu produkcyjnego (Produkcja) oraz związanego z zarządzaniem serwisem (Serwis).
  • Business Central Device – licencja ta pozwala na objęcie licencją danego urządzenia, a tym samym – nie musimy licencjonować każdego użytkownika, lecz urządzenie. Sprawdza się to m.in. w scenariuszach licencjonowania urządzenia, które jest POS-em w sklepie czy też wspólnym urządzeniem wykorzystywanym na hali produkcyjnej bądź magazynie.

Należy pamiętać o tym, że licencji nie można mix`ować – nie może być tak, że w ramach danego tenanta część użytkowników posiada Essentials, a część Premium.

O funkcjonalnościach można byłoby napisać odrębny artykuł. Niemniej jednak, warto wspomnieć o kilku podstawowych oraz tych ciekawszych:

bc funkcjonalnosci

Warto wspomnieć o możliwości wzbogacania funkcjonalności Business Central poprzez tworzenie własnych rozszerzeń, tzw. extensions per tenant, jak również można skorzystać z rozwiązań Microsoft i firm trzecich dostępnych z pośrednictwem platformy AppSource. Bardziej szczegółowy opis funkcjonalności poszczególnych obszarów w Dynamics 365 Business Central znajdziemy w przewodniku licencyjnym.

Dynamics 365 Business Central – licencjonowanie

Tak jak pozostałe produkty z rodziny Dynamics 365, tak i Business Central jest licencjonowany według tzw. Named User Concept, czyli per user (wyjątek stanowi licencja Business Central Device). Co ciekawe, zmiana licencjonowania rozwiązań Dynamics 365 na model licencji bazowych i dodatkowych – Base i Attachnie dotyczy Dynamics 365 Business Central. Dobrą wiadomością jest również fakt, że Business Central nie ma wymaganej minimalnej ilości seat`ów do zakupienia tak jak ma się to chociażby w przypadku Dynamics 365 Supply Chain Management, gdzie wymaganym „minimum” jest 20 seat`ów. Rozwiązanie występuje jako subskrypcja miesięczna, roczna oraz 3-letnia. Tak jak zostało to już wcześniej wspomniane – w przypadku Business Central mamy 4 typu użytkowników: Team Members, Essentials, Premium i Device. Warto również podkreślić, że nabywając licencję Business Central – oprócz samego Business Central`a – użytkownik otrzymuje licencje: Power Apps for Dynamics 365 oraz Power Automate for Dynamics 365 (dawny Microsoft Flow).

Business Central License

Służą one do rozszerzania funkcjonalności Dynamics 365 Business Central, ale tylko w jego obrębie. Stąd też ich funkcjonalność odbiega od tego, co oferuje Power Apps i Power Automate w pełnych planach (więcej na ten temat można odnaleźć w artykułach o Power Apps, Power Automate oraz przewodniku dotyczącym Power Platform).

powerapps-for-dyn365

PowerAutomate in BC

O ile w obrębie danego tenanta licencji Pełnych Użytkowników nie można mix`ować – albo wszyscy mają Essentials, albo Premium – o tyle, wraz z rozwojem firmy, można przejść z licencji Essentials na Premium („podniesieni” muszą być wszyscy użytkownicy, z wyłączeniem Team Members i Device), kiedy będziemy potrzebować np. modułu produkcyjnego. Jakby „podniesienie licencji” jest możliwe. Natomiast, zmiana z Premium na Essentials – już nie.

Podsumowanie

„Fundamenty” Microsoft Dynamics NAV były bardzo solidne, o czym może świadczyć liczba korzystających z niego firm na całym świecie – ponad 160 000. Na nich właśnie Microsoft zdecydował zbudować się rozwiązanie Dynamics 365 Business Central, dołączając go tym samym do „rodziny” Dynamics 365. Business Central to kompletne rozwiązanie klasy ERP do zarządzania poszczególnymi obszarami biznesu – począwszy od finansów, zakupów i sprzedaży, po funkcjonalności CRM, magazyn, produkcję, zarządzanie projektami i serwisem. Tak jak pozostałe rozwiązania Dynamics 365 dostępnych w ramach programu Cloud Solution Provider (CSP) – Business Central to subskrypcja występująca w wariancie miesięcznym, rocznym, a nawet 3-letnim. Nie ma wymaganej ilości seat`ów, jednak w obrębie jednego tenanta nie można mieszać licencji Essentials z Premium.

Samo rozwiązanie wprowadza szereg nowości, które odróżniają go od NAV, a twórcy kładą duży nacisk na jego możliwości integracji, m.in. z usługami wchodzącymi w skład Office 365. Dużo by mówić – najlepiej go przetestować korzystając z darmowej wersji testowej. Jako jeden z nielicznych produktów – trial Dynamics 365 Business Central, po pierwszych 30-stu dniach można wydłużyć o kolejne 30, uzyskując tym samym 60-dniowy, darmowy trial, który można później przekształcić w środowisko produkcyjne.

W przypadku pytań dotyczących Dynamics 365 Business Central – prosimy o kontakt z:

– wszyscy partnerzy – wyznaczony opiekun handlowy lub csp@promise.pl

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row][kc_row _id=”899188″][kc_column width=”12/12″ video_mute=”no” _id=”37488″][kc_column_text _id=”435677″]

 

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]