Enterprise Mobility + Security – licencjonowanie w CSP

[kc_row _id=”206632″][kc_column _id=”643299″][/kc_column][/kc_row][kc_row _id=”665385″][kc_column _id=”450662″][kc_column_text _id=”514043″]

Bezpieczeństwo jest jednym z głównych wyzwań, jeśli chodzi o przetwarzanie danych – dotyczy to zarówno tych dużych, jak i mniejszych organizacji.  Wraz ze wzrostem złośliwych ataków stało się ono priorytetem w dzisiejszym „nowoczesnym miejscu pracy”. Odpowiedzią Microsoft na tę potrzebę jest rozwiązanie Enterprise Mobility + Security, które jest dostępne w ramach programu CSP – Cloud Solution Provider.

Z artykułu dowiesz się:

  • co to jest Enterprise Mobility + Security;
  • jakie plany EMS wyróżniamy oraz co wchodzi w ich skład. 

W dobie cyfrowej transformacji ludzie coraz częściej pracują zdalnie – poza siedzibą firmy, niejednokrotnie wykorzystując własny sprzęt. W takim przypadku zarządzanie sprzętem komputerowym pracowników oraz urządzeniami mobilnymi bywa niezmiernie trudne, a ryzyko wycieku danych duże. Narzędziem, które jest w stanie w tym „pomóc”, jest pakiet usług Enterprise Moblity + Security, dostępny chociażby za pośrednictwem partnerów CSP.

Co to jest Enterprise Mobility + Security?

Enterprise Mobility + Security to oparte na chmurze rozwiązanie, które zostało zaprojektowane, aby pomóc firmom w zarządzaniu i ochronie urządzeń, aplikacji i danych firmowych. Jest to „paczka narzędzi”, w której skład wchodzą usługi pozwalające na:

– zarządzanie tożsamościami oraz bezpiecznym dostępem do wszystkich źródeł danych biznesowych,

– monitorowanie zachowania użytkowników, przewidywanie i zapobieganie cyberatakom,

– zarządzanie urządzeniami mobilnymi i aplikacjami,

– ochrona danych i aplikacji w chmurze.

Plany Enterprise Mobility + Security

W przypadku rozwiązania Enterprise Mobility + Security wyróżniamy plany komercyjne, dla organizacji non-profit oraz edukacyjne.

Enterprise Mobility + Security E3

Spośród planów komercyjnych mamy do wyboru dwa: Enterprise Mobility + Security E3 oraz E5. EMS w wersji E3 zawiera takie rozwiązania jak:

Azure Active Directory Premium P1 – AD jest kompleksowym rozwiązaniem obejmującym wszystkie aspekty związane z zarządzaniem tożsamością, dostępem i bezpieczeństwem. W przypadku planu Premium P1 możemy skorzystać z uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA), mechanizmu odzyskiwania hasła, Single sign-on (SSO), dostępu warunkowego.

Microsoft Intune – rozwiązanie służące do zarządzania urządzeniami i aplikacjami w celu ochrony danych korporacyjnych na każdym urządzeniu.

Azure Information Protection P1 – usługa służąca ochronie dokumentów i wiadomości e-mail. W planie P1 AIP pozwala na szyfrowanie plików i wiadomości jak również ich śledzenie i cofanie dostępu.

Advanced Threat Analytics (analiza zagrożeń lokalnych) – narzędzie pozwalające na identyfikacje zagrożeń dzięki analizie behawioralnej.

Enterprise Mobility + Security E3

Enterprise Mobility + Security E3 jest również dostępny dla organizacji non-profit.

Enterprise Mobility + Security E5

Drugim dostępnym planem jest EMS E5. „Pokrywa” on funkcjonalność E3 oraz wzbogaca o dodatkowe możliwości. W jego skład wchodzą:

Azure Active Directory Premium P2 – plan Premium P2 pokrywa funkcjonalność P1 i wzbogaca go o opcje związane z identyfikacją i zarządzaniem dostępem dzięki zaawansowanej ochronie użytkowników.

Microsoft Intune.

Azure Information Protection P2 – w stosunku do AIP P1, plan P2 daje dodatkowo możliwości związane z automatyczną klasyfikacją i szyfrowaniem danych poprzez zastosowanie etykiet.

Advanced Threat Protection – rozwiązanie oparte na chmurze pozwalające na wykrywanie zagrożeń.

Cloud App Security – usługa dająca możliwość identyfikacji aplikacji typu SaaS, które są używane w danym środowisku, a następnie poddanie ich kontroli i monitoringowi.

Enterprise Mobility + Security E5

W przypadku Enterprise Mobility + Security E5 istnieje możliwość uruchomienia darmowej wersji testowej. EMS E5 jest też dostępny dla organizacji non-profit.

Enterprise Mobility + Security dla jednostek edukacyjnych

Plany przeznaczone dla jednostek edukacyjnych to EMS A3 i A5. Tak jak chociażby w przypadku Office 365 dla edukacji, tak i tutaj wyróżniamy licencje dla nauczycieli/ wykładowców (for Faculty) oraz dla uczniów/ studentów (for Students). Dodatkowo, mamy do dyspozycji licencję for Students use benefit. Wymogiem skorzystania z tych licencji jest to, że najpierw należy „objąć” wszystkich „pracowników wiedzy” w danej jednostce edukacyjnej odpowiednimi licencjami – EMS A3 lub A5 – co będzie kwalifikowało do nabycia bezpłatnych licencji dla studentów. „Pracownik wiedzy” to każdy pracownik (w tym zatrudniony student), podwykonawca lub wolontariusz, który korzysta z produktu lub uprawnionego urządzenia na rzecz instytucji lub w ramach relacji użytkownika z instytucją. W przypadku EMS przelicznik to 1 do 40. Należy jednak zaznaczyć, że licencja Enterprise Mobility + Security A3 for Students use benefit nie zawiera rozwiązania Azure Information Protection, zaś EMS A5 for Students use benefit – AIP oraz Cloud App Security.Pakiet Enterprise Mobility + Security jest możliwy do nabycia jako „samodzielny” produkt, aczkolwiek odnajdziemy go w innych rozwiązaniach Microsoft. Licencje edukacyjne – EMS A3 i A5 – wchodzą w skład kolejno Microsoft 365 A3 i A5. W zakresie planów komercyjnych – EMS E3 i E5 odnajdziemy w Microsoft 365 E3 i E5.

Bezpieczeństwo i zgodność z Enterprise Mobility + Security

Enterprise Mobility + Security jest rozwiązaniem wspierającym administratorów w zakresie zarządzania urządzeniami oraz bezpieczeństwem danych. Oprócz planów standalone, które są przeznaczone dla komercji, organizacji edukacyjnych i non-profit – pakiet EMS jest również dostępny w rozwiązaniu Microsoft 365. Ważnym podkreślenia jest fakt, że w przypadku licencji for Students use benefit mamy pewne ograniczenia. Niemniej
jednak, rozwiązania dostępne w ramach Enterprise Mobility + Security zdecydowanie podnoszą bezpieczeństwo w organizacji. Wdrażając poszczególne można m.in. wprowadzić obowiązek uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA) dla użytkowników, dostęp warunkowy, skonfigurować mechanizm SSO (Single-Sign-On) dla rozwiązań on-premises oraz chmurowych czy też szyfrować poufne dane.

Zachęcamy do przetestowania pakietu Enterprise Mobility + Security poprzez uruchomienie darmowej wersji EMS w planie E5.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących Enterprise Mobility + Security, Microsoft 365 czy Office 365 – prosimy o kontakt z:

– wszyscy partnerzy – wyznaczony opiekun handlowy lub csp@promise.pl;

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]